logo_home
Български (България)English (United Kingdom)

Техексим Инженеринг ЕООД

Е-мейл Печат
images/stories/PIC_0014.JPG Основната дейност на „Техексим Инженеринг” ЕООД е ПРОИЗВОДСТВО, доставка и монтаж на поцинковани стоманени решетки и стъпала, отговарящи на международните стандарти за техническите показатели и поцинковане, приети за производство в страните на ЕС.Продуктите са сертифицирани и притежават „Техническо одобрение на строителен продукт”, издаден от Научноизследователския строителен институт - НИСИ и „Сертификат за качество и производствен контрол”. С наши решетки и стъпала са изградени редица съоръжения на особено важни за страната обекти, като:
  • Сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Марица Изток 2”;
  • Сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Марица Изток 3”;
  • Редица подобекти на същите централи;
  • Пречиствателна инсталация на фирма „Аурубис България” АД -гр.Пирдоп (бившата „КумериоМед”) и някои техни площадки;
  • Метални конструкции в ТЕЦ „Девен”;
  • Редица други обекти в цялата страна.
Като допълнителна услуга предлагаме и проектиране на площите, които ще бъдат покрити с нашият продукт. Това е изключително изгодно за нашите клиенти, защото в случай на поръчка, то се извършва от нас безплатно, като практически оптимизира размерите на поръчваните решетки и се постига най-евтин вариант на доставката с максимално ограничено производство на нестандартни решетки.


PIC_0009