logo_home
Български (България)English (United Kingdom)

Захвати

Е-мейл Печат


Скрепителни елементи (ЗАХВАТИ)
За закрепването на готовите решетки към металните конструкции са стандартизирани следните видове скрепителни елементи:

3811

  • Стандартни скрепителни елементи

Те са най-често употребяваният тип захват.
Състоят се от горна планка, болт, четириъгълни гайки и долни планки. Дължината на болта се приспособява според височината на решетката:

  • М8 х 60 съгласно DIN EN 24 018 – за решетки с височина 20, 25 и 30 mm;
  • М8 х 70 съгласно DIN EN 24 018 – за решетки с височина 40 mm.

3843832

 

  • Скрепителен елемент тип „кука”

Използват се там, където не могат да бъдат приложени стандартните захвати.
Те са аналогични на тях, като вместо долна планка се използва огъната кука със заварена гайка за основния болт. Куката е с ø 8 mm, М8, а размерите й зависят от типа и размера на профила.
Съществуват захвати за L профил и за U профил.

3863

  • Двоен захват

Осигурява свързването на 2 решетки най-вече при технологичен отвор, там, където липсва подпорна конструкция.
Подобно свързване на 2 решетки увеличава техните статичните характеристики.

3854

  • Свръзка-заварка

Говорим за спирала, която се заварява към конструкцията. Свръзката е трайна и здрава.
Ако при стандартна свръзка се стигне до охлабване на захвата, има опасност от изплъзване на решетката от конструкцията. При този тип обаче заварката спира движението при окантващата рамка.

3825

  • Пробивна свръзка

Свръзката се доставя от фирма HILTI.
Принципът е подобен като при свръзката-заварка.